Home

Risk management, safety & (CBRN) security management, crisismanagement en business continuity management zijn de fundamenten onder het voortbestaan van uw organisatie.

'All hazard' crisismanagement als uitgangspunt

Aanslagen, rampen en crises zijn bedreigingen die onverwachts ontstaan en een radicale impact kunnen hebben op onze samenleving als geheel en uw organisatie in het bijzonder. Gedurende incidenten en crisissituaties moet uw organisatie onder hevige tijdsdruk snel en juist kunnen handelen. Vaak moeten, op basis van beperkte informatie, zeer zwaarwegende beslissingen gemaakt worden. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie goed is voorbereid op allerlei onverwachte zaken en vervolgens flexibel en doeltreffend kan handelen. Hiervoor zijn gedegen kennis van de risico's, de (kwetsbaarheden van de) organisatie en crisisplannen en -procedures noodzakelijk.

Effectievere respons op crises

Voor een effectieve respons op crises staan een goed beeld van de risico's, een goede kennis van handelen en kennis van elkaar plus goede communicatie centraal. Het menselijke aspect in de vorm van de juiste personen met de juiste competenties én het juiste netwerk beschouwen wij dan ook als essentieel. Menselijk gedrag blijft immers de basis van succes of falen bij crisismanagement.

Ons vermogen om de specifieke knelpunten in uw crisisorganisatie te detecteren en te vertalen in praktische, implementeerbare adviezen, maakt dat uw organisatie zich snel naar een hoger plan ontwikkelt. Belangrijk daarbij vinden wij dat veiligheidsbeleid, planvorming, preparatie en evaluatie goed op elkaar aansluiten in uw organisatie.

Naast hoogwaardige expertise zijn flexibiliteit en het vermogen om te kunnen improviseren dan ook belangrijke kwaliteiten van onze adviseurs zodat zij optimaal passen bij uw organisatie.
ISR Europe biedt uw organisatie een benadering die stoelt op onze wereldwijd opgebouwde ervaring. We maken gebruik van deze beschikbare kennis en ervaring maar zorgen er tegelijkertijd voor dat deze op maat gesneden wordt voor uw organisatie. Zo wordt u optimaal voorbereid op risico’s en uitdagingen. Met een gerichte benadering ontwikkelen we samen met u een aanpak op maat.