Home

International Safety Research Europe BV is een multidisciplinair adviesbureau dat publieke en private organisaties adviseert over risk management, safety & (CBRN) security management, crisis management en business continuity management.

Crisismanagement als basisvaardigheid

Aanslagen, rampen en crises zijn bedreigingen die onverwachts ontstaan en een radicale impact kunnen hebben op onze samenleving als geheel en uw organisatie in het bijzonder. Gedurende incidenten en crisissituaties moet uw organisatie onder hevige tijdsdruk nauwkeurig en juist kunnen handelen. Vaak moeten op basis van beperkte informatie zeer zwaarwegende beslissingen gemaakt worden. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie goed is voorbereid op onverwachte zaken en flexibel en doeltreffend kan handelen. Hiervoor zijn gedegen kennis van de organisatie en goed ontwikkelde plannen en procedures noodzakelijk.

Effectievere respons

Voor een effectieve respons op crises staan een goed beeld van de risico's, een goede kennis van handelen en kennis van elkaar plus goede communicatie centraal. Het menselijke aspect in de vorm van de juiste competenties en het juiste netwerk in crisisbeheersing beschouwen wij dan ook als essentieel. Menselijk gedrag blijft immers de basis van succes of falen van een samenwerking in risico- en crisismanagement.

Ons vermogen om de specifieke knelpunten in uw organisatie te detecteren en te vertalen in praktische, implementeerbare adviezen, maakt dat uw organisatie zich naar een hoger plan ontwikkelt. Belangrijk vinden wij dat analyses, planning, training en advies perfect aansluiten bij uw organisatie. Naast hoogwaardige expertise zijn flexibiliteit en het vermogen om te kunnen improviseren dan ook belangrijke kwaliteiten binnen ons projectteam.

Wereldwijde ervaring

Om goed aan te sluiten bij de behoeften, mensen en bijzondere kenmerken van uw organisatie biedt ISR Europe uw organisatie een benadering die stoelt op onze wereldwijd opgebouwde ervaring. We maken gebruik van herbruikbare kennis maar zorgen er tegelijkertijd voor dat deze op maat gesneden is voor uw organisatie. Zo kunt u optimaal voorbereid zijn op de risico’s en uitdagingen op het gebied van veiligheid en uw rol op de veiligheidsketen effectief uitvoeren.

Onze multidisciplinaire internationale ervaring passen wij aan op de lokale context. Met een gerichte benadering ontwikkelen we samen met u een aanpak op maat.